…Vai nauda- Mīlestība tā, lai katrs sev to pajautā… …Vai nauda…dzirdot bērnu

Meitenes ir kā zvaigznes. Bet zvaigznes mirdz tikai naktī. Tad pacelsim glāzes un iedzersim
02.07.2011

…Vai nauda- Mīlestība tā, lai katrs sev to
pajautā…
…Vai nauda…dzirdot bērnu raudas…kad mātes roka
samīļo…
…Vai nauda…dvēsele kad dzied, kad gribas basām
kājām skriet…
…Vai nauda…varavīksne debesīs…
…Kas vairāk Laimi atnesīs?
…Vai nauda?
Iedzersim par Laimi!
(Bils-arī māla autors)