Kalnieši saka: tam, kurš nezina dziesmas un nedzied, nav vietas mājā. Tam jādzīvo kūtī

Pastāv uzskats, ka vispirms jāapgūst teorija, tad var ķerties pie prakses. Mīlestībā
02.07.2011
Ir simtiem slimību, bet veselība tikai viena. Uz veselību!
02.07.2011

Kalnieši saka: tam, kurš nezina dziesmas un nedzied, nav vietas mājā. Tam jādzīvo kūtī pie lopiem. Pacelsim glāzes par to, lai pie mūsu galda skanētu daudz dziesmu!