Cilvēks visumā ir daudz retāka parādība nekā zvaigzne. Tāpēc esi kā zvaigzne! Krīti

Reiz atnāca pie mācītāja kāds vīrs un stāsta: “Man ir 80, manai jaunajai sievai 20
02.07.2011
Slikts viņš ir, labs viņš nav, bet tomēr….. labāk, ka viņš ir , nekā,ka viņa nav!
02.07.2011

Cilvēks visumā ir daudz retāka parādība nekā zvaigzne. Tāpēc esi kā zvaigzne! Krīti, kamēr vēl spīdi. Vēlāk vairs neticēs, ka tu esi bijusi zvaigzne. Aizej, pirms nodzisusi! Cik daudz spīdekļu debesīs nodziest noliktā laikā un tos pat neievēro. Bet pie krītošas zvaigznes… Nenokavē! Saskandini, atstāj kristāla skaņu gaisā un aizej…