Cūciņas ir bērnu slimība, cūcība – pieaugušo slimība. Pacelsim glāzes par veselību!