Pacelsim glāzes par to, lai mums uzbruktu daudz daudz naudas un mēs nespētu no tās atkauties!