Tad nu izdzersim visu, kas vēl palicis, un pēc tam saskaitīsim, cik mūsu ir palicis!