Lai saglabātu jaunību, jāievēro 3 noteikumi: *dzīvot godīgi, *ĒST LĒNI, *un neatklāt