Reiz atnāca pie mācītāja kāds vīrs un stāsta: “Man ir 80, manai jaunajai sievai 20

Dalīts prieks – dubults prieks, dalīta bēda – pusbēda. Par jums, mani draugi! Par tiem
02.07.2011
Deviņus mēnešus mēs cenšamies tikt ārā un pēc tam visu dzīvi atkaļ, atpakaļ iekšā…
02.07.2011

Reiz atnāca pie mācītāja kāds vīrs un stāsta: “Man ir 80, manai jaunajai sievai 20 un ziniet, viņa ir stāvoklī! Vai tas nav Dieva brīnums!!!”

Mācītājs padomāja un teica: “Man tā grūti atbildēt uzreiz, bet es jums izstāstīšu, kā notika ar mani. Reiz ceļojuma laikā Āfrikā es biju aizklīdis tālu no nometnes, kad pēkšņi manā priekšā izlēca lauva. Ieroča man nebija, tāpēc nezinādams, ko darīt, es pacēlu savu spieķi, notēmēju uz lauvu un teicu: “Piff!”. Tai pašā mirklī lauva nokrita beigts…”

“Spieķis izšāva??”, iekliedzās vīrs.

“Nē”, atbildēja mācītājs,”vienkārši aiz manis nāca kāds jauns cilvēks ar ieroci rokās.”…

Tad iedzersim par jaunajiem cilvēkiem ar ieroci rokās!