Cilvēki, kuriem nekad nav laika, parasti neko neprot darīt. pacelsim glāzes par mums

Dalīts prieks – dubults prieks, dalīta bēda – pusbēda. Par jums, mani draugi! Par tiem
02.07.2011

Cilvēki, kuriem nekad nav laika, parasti neko neprot darīt.
pacelsim glāzes par mums, jo mēs atrodam laiku visam!