Iedzersim par tiem, kas nosmaka gumijās un sakalta palagos!