Stāv pliks vīrietis un sieviete! Vīrietis tur priekšā cepuri! Sieviete saka, pacel labo

Ja galvassāpes mūs piemeklētu pirms reibuma, mēs sargātos dzert pārāk daudz, bet bauda
02.07.2011

Stāv pliks vīrietis un sieviete! Vīrietis tur priekšā cepuri! Sieviete saka, pacel labo roku! Virietis paceļ labo roku! Sieviete saka, pacel kreiso roku! Virietis paceļ kreiso roku! Cepure paliek stāvam! Un tagad iedzersim par to spēku kas tur to cepuri!!=)