Ja sievietei galva mazliet noliekta pa labi, tad viņai ir mīļākais. Ja sievietei galva

Dalīts prieks – dubults prieks, dalīta bēda – pusbēda. Par jums, mani draugi! Par tiem
02.07.2011

Ja sievietei galva mazliet noliekta pa labi, tad viņai ir mīļākais. Ja sievietei galva mazliet noliekta pa kreisi, arī tad viņai ir mīļākais. Un vispār – ja sievietei ir galva uz pleciem, tad viņai ir mīļākais. Pacelsim glāzes par sievietēm, kurām ir galva uz pleciem!