Dzīves straumei krāsu daudz, Katrai dienai ceļu bez gala. Ieklausies tajos – kas tevi sauc

To sapni, ko dvēsele auž, Lai dzīve nesalauž!
02.07.2011
Simt jaunu domu dod viens mirkli
08.12.2011

Dzīves straumei krāsu daudz,
Katrai dienai ceļu bez gala.
Ieklausies tajos – kas tevi sauc,
Kur tavs sapnis, debesu mala.