Ja dzīvē tev neklājas viegli Un pēdējās cerības irst, Tad nenoliec nespēkā galvu

Lai Tavā ceļā rozes vien zied! Un skumjas tavu seju nekad neaizsniedz …
02.07.2011
Simt jaunu domu dod viens mirkli
08.12.2011

Ja dzīvē tev neklājas viegli
Un pēdējās cerības irst,
Tad nenoliec nespēkā galvu
Bet smaidi kaut asaras birst.