Ja dzīvē tev neklājas viegli Un pēdējās cerības irst, Tad nenoliec nespēkā galvu

Zilā mākoņu zirgā,Ar zelta šķēpu rokās, Pār trejdeviņiem kalniem un jūrām, Nes
02.07.2011
Simt jaunu domu dod viens mirkli
08.12.2011

Ja dzīvē tev neklājas viegli
Un pēdējās cerības irst,
Tad nenoliec nespēkā galvu
Bet smaidi kaut asaras birst.