Laime nav mērķis, laime ir šis brīdis, kad esi. Laime ir ceļs.:)

To sapni, ko dvēsele auž, Lai dzīve nesalauž!
02.07.2011
Simt jaunu domu dod viens mirkli
08.12.2011

Laime nav mērķis, laime ir šis brīdis, kad esi. Laime ir ceļs.:)