Vējš putenī var aizvilkt ceļu ciet, var aizputināt arī dziļu gravu. Bet būtu jāprot

Lai Tevi sargā debesis un mīl uz zemes.
02.07.2011
Simt jaunu domu dod viens mirkli
08.12.2011

Vējš putenī var aizvilkt ceļu ciet, var aizputināt arī dziļu gravu. Bet būtu jāprot tā caur dzīvi iet, nekas lai nevar aizvilkt taku tavu.