Lai baiļu nav, kad gadi pretim steidz, ar gadiem vien vēl dzīvi neizteic!/M.Čaklais/