Ziedus skaistākos Tev vēlos šodien dāvāt, Vai tad ziedi ir par daudz? Lai tie atgādina

Lai rožu ziedus skaistākos Tev laime ceļā kaisa Un vārtus cieti aizvērtos Priekš tevis
02.07.2011
Lai tev vienmēr ir kāds, Uz kuru paļauties un ticēt, Laimīgās dienās mīlēt Un likteņa
02.07.2011

Ziedus skaistākos Tev vēlos šodien dāvāt,
Vai tad ziedi ir par daudz?
Lai tie atgādina Tev par visu skaisto,
Kas reiz bijis,ir un varbūt arī būs.
Lai ziedu krāšņums atdzimst Tavās acīs,
Un lūpas kāri ziedu veldzi dzer,
Lai ziedu smarža apreibina prātu,
Un sirds tad ziedu kaisli tver,
Lai ziedu valdzinājums pārņem Tevi,
Un domas kaut kur projām trauc,
Bet Tev ir jāuzzied jo skaistai,kāda esi
Tas liktens Tavs ir jaukam ziedam būt.