Lai Tavā ceļā rozes vien zied! Un skumjas tavu seju nekad neaizsniedz …