Lai Tavs ceļš vienmēr ved kalnup, Lai vējš Tev vienmēr ir no mugurpuses, Lai saule silti

Izturies saudzīgi pret laimi! Tā Tev ir tikai aizdota.
02.07.2011
Vējš putenī var aizvilkt ceļu ciet, var aizputināt arī dziļu gravu. Bet būtu jāprot
02.07.2011

Lai Tavs ceļš vienmēr ved kalnup,
Lai vējš Tev vienmēr ir no mugurpuses,
Lai saule silti apspīd Tavu seju,
Un lietus maigi nolīst pār Tevi.