Lai Tavs ceļš vienmēr ved kalnup, Lai vējš Tev vienmēr ir no mugurpuses, Lai saule silti

Dāvinu tev svaigu jūras gaisu, Lai nekad, nekad tā nepietrūkst, Lai ar vieglo vēsmu spēki
02.07.2011
Dzīves straumei krāsu daudz, Katrai dienai ceļu bez gala. Ieklausies tajos – kas tevi sauc
02.07.2011

Lai Tavs ceļš vienmēr ved kalnup,
Lai vējš Tev vienmēr ir no mugurpuses,
Lai saule silti apspīd Tavu seju,
Un lietus maigi nolīst pār Tevi.