Lai Tavs ceļš vienmēr ved kalnup, Lai vējš Tev vienmēr ir no mugurpuses, Lai saule silti

Nes, mani laiks, Nes pretim jaunai dienai! Dod sirdij nebēdnību, Neļauj pārvērsties par
02.07.2011
Mainošam būt un palikt nemainīgam, ziedošam būt un palikt mūžīgam!
02.07.2011

Lai Tavs ceļš vienmēr ved kalnup,
Lai vējš Tev vienmēr ir no mugurpuses,
Lai saule silti apspīd Tavu seju,
Un lietus maigi nolīst pār Tevi.