Tikai lūgt – lai aizķeras roka, lai aizmetas kāja ļaunumam, lai tas netiek tev