Iemācies smieties ar saules smiekliem ābele,kļava un liepa to prot. liepa spēj visu medaino

Lai pagātne ar vējiem aizplūst tālēs, un tagadne kā saules stars lai mirdz, bet nākotne
02.07.2011
Šai dzīvē iet kā raibā pļavā, Kur govs līdz ausīm puķēs brien. Es, dzīve, krītu
02.07.2011

Iemācies smieties ar saules smiekliem
ābele,kļava un liepa to prot.
liepa spēj visu medaino vasaru
gandrīz līdz debesīm aizšūpot.