Iemācies smieties ar saules smiekliem ābele,kļava un liepa to prot. liepa spēj visu medaino

Katrs cilvēks ir kā zieds Dieva radītajā dārzā un viņa dvēsele spēj atskaņot Dieva
02.07.2011
Tik sirdij neaizliedz nekā… Ne ziedonī, ne matos sirmos, ne pavasara vējos pirmos,- tik
02.07.2011

Iemācies smieties ar saules smiekliem
ābele,kļava un liepa to prot.
liepa spēj visu medaino vasaru
gandrīz līdz debesīm aizšūpot.