Lai tavā dzīves ceļā Tev prieku dāvā viss, Lai laimi pasniedz saule, Un mīlu – debesis.