pantini.co

Tosti

Patika pantiņš? Padalies ar draugiem!

Pievakare. Ezers. Ezera krastā zaļa pļava. Pļavā stāv ēzelis un ēd zāli. Te pēkšņi parādas skaista meitene. Bet ēzelis stāv un ēd zāli. Viņa lēnām izģērbjas. Bet ēzelis stāv un ēd zāli. Viņa lēnām iebrien ūdenī. Bet ēzelis stāv un ēd zāli. Viņa lēni peld. Bet ēzelis stāv un ēd zāli. Viņa izkāpj krastā. Bet ēzelis stāv un ēd zāli. Viņa saģerbjas. Bet ēzelis stāv un ēd zāli. Meitene aiziet. Bet ēzelis stāv un ēd zāli.
Mīļās sievietes – tad iedzersim par to, lai mūsu vīrieši nestāvētu kā ēzeļi!

Skatīt SMS formā (bez garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm)

Pievakare. Ezers. Ezera krastaa zalja pljava. Pljavaa staav eezelis un eed zaali. Te peekshnji paraadas skaista meitene. Bet eezelis staav un eed zaali. Vinja leenaam izgjeerbjas. Bet eezelis staav un eed zaali. Vinja leenaam iebrien uudenii. Bet eezelis staav un eed zaali. Vinja leeni peld. Bet eezelis staav un eed zaali. Vinja izkaapj krastaa. Bet eezelis staav un eed zaali. Vinja sagjerbjas. Bet eezelis staav un eed zaali. Meitene aiziet. Bet eezelis staav un eed zaali.
Miiljaas sievietes - tad iedzersim par to, lai muusu viirieshi nestaaveetu kaa eezelji!

Skatīt oriģināla formā

, , , , , ,