Pukst pilnīgi vesels rīts kā jauna sirds, kā brīvs ritms, un es gribu viņam līdzināties.