Dāvinu tev svaigu jūras gaisu, Lai nekad, nekad tā nepietrūkst, Lai ar vieglo vēsmu spēki

Lai pagātne ar vējiem aizplūst tālēs, un tagadne kā saules stars lai mirdz, bet nākotne
02.07.2011
Šai dzīvē iet kā raibā pļavā, Kur govs līdz ausīm puķēs brien. Es, dzīve, krītu
02.07.2011

Dāvinu tev svaigu jūras gaisu,
Lai nekad, nekad tā nepietrūkst,
Lai ar vieglo vēsmu spēki raisās
Un lai pastāvīgi jauni rūgst.