Lai dienas kā bagātas vārpas krājas, Lai sirdī silti un labi klājas!