Lai mūsu bērniem būtu bagāti vecāki un mūsu vecākiem būtu bagāti bērni ;))