Ne augt, ne ziedēt nebaidies! Būs reizēm ļoti grūti, Bet mazu laimi nemeklē, Ja plauksmes