Lai pagātne ar vējiem aizplūst tālēs, un tagadne kā saules stars lai mirdz, bet nākotne