Lai pagātne ar vējiem aizplūst tālēs, un tagadne kā saules stars lai mirdz, bet nākotne

Laimi, prieku, veselību, Visu radu mīlestību!
02.07.2011
Lai tavā dzīves ceļā Tev prieku dāvā viss, Lai laimi pasniedz saule, Un mīlu – debesis.
02.07.2011

Lai pagātne ar vējiem aizplūst tālēs, un tagadne kā saules stars lai mirdz, bet nākotne lai atnes to, ko ilgo sirds!