Nekad mēs nebūsim tie paši – izsmējēji, izdzērāji, izmīlētāji, dzērvju pārlidojums

Bez apstāšanās laika dzirnas griežas, maļ, Ne mirklis dzīvē nenāk atpakaļ, Teic mīļo
02.07.2011
Nes, mani laiks, Nes pretim jaunai dienai! Dod sirdij nebēdnību, Neļauj pārvērsties par
02.07.2011

Nekad mēs nebūsim tie paši – izsmējēji, izdzērāji, izmīlētāji,
dzērvju pārlidojums ir neizbēgams.
Un ar katru pavasari, ceriņlapās mazāk niknuma atklājas,
Tās ir vienkārši baltas un viss.