Nekad mēs nebūsim tie paši – izsmējēji, izdzērāji, izmīlētāji, dzērvju pārlidojums

Šī diena ir radīta, lai mēs novērtētu tās dievišķās jūtas, kas ir ar mums, lai mēs
02.07.2011
Lai dienas kā bagātas vārpas krājas, Lai sirdī silti un labi klājas!
02.07.2011

Nekad mēs nebūsim tie paši – izsmējēji, izdzērāji, izmīlētāji,
dzērvju pārlidojums ir neizbēgams.
Un ar katru pavasari, ceriņlapās mazāk niknuma atklājas,
Tās ir vienkārši baltas un viss.