Nekad mēs nebūsim tie paši – izsmējēji, izdzērāji, izmīlētāji, dzērvju pārlidojums

Smejies par dzīvi, jo dzīve nekad neraud par Tevi!
02.07.2011
Lai likteņa vēji Tevi paceļ tik augstu, ka vari ar zvaigznēm biedroties.
02.07.2011

Nekad mēs nebūsim tie paši – izsmējēji, izdzērāji, izmīlētāji,
dzērvju pārlidojums ir neizbēgams.
Un ar katru pavasari, ceriņlapās mazāk niknuma atklājas,
Tās ir vienkārši baltas un viss.