Nekad mēs nebūsim tie paši – izsmējēji, izdzērāji, izmīlētāji, dzērvju pārlidojums

Lai manas domas aizlido un nosēžas uz mākonīša maliņas, kur tās var paņemt ikviens
02.07.2011
Pukst pilnīgi vesels rīts kā jauna sirds, kā brīvs ritms, un es gribu viņam līdzināties.
02.07.2011

Nekad mēs nebūsim tie paši – izsmējēji, izdzērāji, izmīlētāji,
dzērvju pārlidojums ir neizbēgams.
Un ar katru pavasari, ceriņlapās mazāk niknuma atklājas,
Tās ir vienkārši baltas un viss.