Rītiem labas domas, Dienām darbu, kas piepilda sirdi, Vakariem svētīgu nogurumu…