Lai vienmēr Tev pretīm staro acis, kuras mīl sauli, plaukstošu bērza zaru un Tevi!