Lēniem soļiem iet gar sudrabotu birzi ceļinieks – varbūt, ka dieviņš tas? Un uz dadža

Nenogrimt mazajos ikdienas darbos un ikdienā nezaudēt zvaigznes!
02.07.2011
Visu, ko jūti, visu, ko redzi, Visu, ko nolemts tev zināt, Paņem un iededz, iededz par
02.07.2011

Lēniem soļiem iet gar sudrabotu birzi ceļinieks – varbūt, ka dieviņš tas? Un uz dadža lapas rasas lāse baltā, baltā zvanā pārvēršas. Raugieties, ka roka maizi dalot, līdzi dziesmu iedod – vai gan tas nav daudz? Un uz zila ziedu kausa bite lūdzas mīlestībai, lai to saudzē…..