Lēniem soļiem iet gar sudrabotu birzi ceļinieks – varbūt, ka dieviņš tas? Un uz dadža

Tas labākais, ko šeit zemes virsū vērts iegūt, ir mīletsība un darudziba.
02.07.2011
Lai vienmēr Tev pretīm staro acis, kuras mīl sauli, plaukstošu bērza zaru un Tevi!
02.07.2011

Lēniem soļiem iet gar sudrabotu birzi ceļinieks – varbūt, ka dieviņš tas? Un uz dadža lapas rasas lāse baltā, baltā zvanā pārvēršas. Raugieties, ka roka maizi dalot, līdzi dziesmu iedod – vai gan tas nav daudz? Un uz zila ziedu kausa bite lūdzas mīlestībai, lai to saudzē…..