Lēniem soļiem iet gar sudrabotu birzi ceļinieks – varbūt, ka dieviņš tas? Un uz dadža

Daudz labu dienu gaidīt un sveikt, daudz labu darbu plānot un veikt, daudz mīļu vārdu
02.07.2011
Rītiem labas domas, Dienām darbu, kas piepilda sirdi, Vakariem svētīgu nogurumu…
02.07.2011

Lēniem soļiem iet gar sudrabotu birzi ceļinieks – varbūt, ka dieviņš tas? Un uz dadža lapas rasas lāse baltā, baltā zvanā pārvēršas. Raugieties, ka roka maizi dalot, līdzi dziesmu iedod – vai gan tas nav daudz? Un uz zila ziedu kausa bite lūdzas mīlestībai, lai to saudzē…..