Lēniem soļiem iet gar sudrabotu birzi ceļinieks – varbūt, ka dieviņš tas? Un uz dadža

Aizsūti pasaulē gaišu domu un nedomā par tās ceļu! Tā, aizies, apies pasaulei apkārt
02.07.2011
Nekad mēs nebūsim tie paši – izsmējēji, izdzērāji, izmīlētāji, dzērvju pārlidojums
02.07.2011

Lēniem soļiem iet gar sudrabotu birzi ceļinieks – varbūt, ka dieviņš tas? Un uz dadža lapas rasas lāse baltā, baltā zvanā pārvēršas. Raugieties, ka roka maizi dalot, līdzi dziesmu iedod – vai gan tas nav daudz? Un uz zila ziedu kausa bite lūdzas mīlestībai, lai to saudzē…..