Dzīve ir sapnis, bet sapnis ir īss, tādeļ steidzies sapņot, jo laiks aizies drīz!