Daudz labu dienu gaidīt un sveikt, daudz labu darbu plānot un veikt, daudz mīļu vārdu