Tas labākais, ko šeit zemes virsū vērts iegūt, ir mīletsība un darudziba.