Cik puķu uz lauka no rasas mirdz, tik laimes Tev sūtu no visas sirds!