Dzīvē tu laimi gūsi, vienmēr, ja apdomīga būsi – un tad tik veiksies, ja nepārsteigsies.