Lai Tev cāļa veselība, Oda dūša, izturība. Un lai dundurs mierā liek, Muša mūžam