Lai Dievs mums piedod visus grēkus un jauniem grēkiem spēku dod!