Diena pie dienas, gads pie gada Kā raibi dzīpari kamolā sienas Cieši jo cieši, lai bēdas

Lai tev šodien draugi pasniedz ziedus un sauli debesīs!
02.07.2011
Ko vēlēt tev? Lai laimīgs nebūtu bez manis!
02.07.2011

Diena pie dienas, gads pie gada
Kā raibi dzīpari kamolā sienas
Cieši jo cieši, lai bēdas nevienas
Kā mezgli kamolā neiesienas.

Šo kamolu dāvā Laimai šķetināt
Un izbeidz viņu klusi kaitināt.
Dzīve šim brīdim viena mums dota
Nenovērtējama cilvēka krāšņākā rota.

/A.Freiberga/