Lai tavs ceļš vienmēr ved kalnup, Lai vējš tev vienmēr ir no mugurpuses, Lai saule silti

Lai Tevi sargā no debesīm, mil un ciena uz zemes!
02.07.2011
Prieku kā rasa lāsi Ik rītu no jauna rast, Prieku ikdienas ritmā Nosargāt prast!
02.07.2011

Lai tavs ceļš vienmēr ved kalnup,
Lai vējš tev vienmēr ir no mugurpuses,
Lai saule silti apspīd tavu seju,
Un lietus maigi nolīst pār taviem laukiem;
Un, līdz mēs tiekamies atkal,
Lai Dievs tevi tura savā plaukstā.