Lai tavs ceļš vienmēr ved kalnup, Lai vējš tev vienmēr ir no mugurpuses, Lai saule silti

Meklēsim mieru sevī, jo pasaulē meklēt to ir velts darbs. Meklēsim ticību sevī, jo
02.07.2011
Ir jābūt ļoti, ļoti lielam, Lai kaut kur nekļūtu tu mazs. Un vajag arī būt tik mazam
02.07.2011

Lai tavs ceļš vienmēr ved kalnup,
Lai vējš tev vienmēr ir no mugurpuses,
Lai saule silti apspīd tavu seju,
Un lietus maigi nolīst pār taviem laukiem;
Un, līdz mēs tiekamies atkal,
Lai Dievs tevi tura savā plaukstā.