Glabā savā sirdī vienu mierīgu, apslēptu vietu, kur dzīvot sapņiem. (L.Driskoula)