Cilvēkam vajag dziesmas – tās skumjās un arī tās jautrās.Cilvēkam vajaga mīlas – tās

Darbā ellišķīgu spēku, Mīlestībā – mazliet grēku, Mājās mieru turēt svētu Un
02.07.2011
Glabā savā sirdī vienu mierīgu, apslēptu vietu, kur dzīvot sapņiem. (L.Driskoula)
02.07.2011

Cilvēkam vajag dziesmas – tās skumjās un arī tās jautrās.Cilvēkam vajaga mīlas – tās kvēlās un arī tās kautrās.Cilvēkam vajaga laimes – tās lielās un arī tās sīkās. Kur slēpjas likteņa lēmējs, kas visu tā neizrīko?