Vairāk just, nekā vārds to spēj teikt, Vairāk gribēt, nekā vispār var veikt, Vairāk

Ir labu vārdu daudz ikkatram, Ar tiem var mierināt, var sveikt. Es gribētu tos vārdus
02.07.2011
Glabā savā sirdī vienu mierīgu, apslēptu vietu, kur dzīvot sapņiem. (L.Driskoula)
02.07.2011

Vairāk just, nekā vārds to spēj teikt,
Vairāk gribēt, nekā vispār var veikt,
Vairāk saprast, kā prātam ļauts,
Baltas kājas ik rītu aut! /M.Zālīte/