Vairāk just, nekā vārds to spēj teikt, Vairāk gribēt, nekā vispār var veikt, Vairāk

Darbā ellišķīgu spēku, Mīlestībā – mazliet grēku, Mājās mieru turēt svētu Un
02.07.2011
Glabā savā sirdī vienu mierīgu, apslēptu vietu, kur dzīvot sapņiem. (L.Driskoula)
02.07.2011

Vairāk just, nekā vārds to spēj teikt,
Vairāk gribēt, nekā vispār var veikt,
Vairāk saprast, kā prātam ļauts,
Baltas kājas ik rītu aut! /M.Zālīte/