Lai tava dvēsele nav mājvieta vienīgi tavam priekam un sāpēm, lai pie tās durvīm var

Lai vienmēr kāds sapnis nomodā, Kāda vēlme, ko piepildīt, Kādas ilgas, ko remdēt…
02.07.2011
Lai tavs ceļš vienmēr ved kalnup, Lai vējš tev vienmēr ir no mugurpuses, Lai saule silti
02.07.2011

Lai tava dvēsele nav mājvieta vienīgi tavam priekam un sāpēm, lai pie tās durvīm var pieklauvēt ikviens, kas nācis meklēt atbalstu vai arī atnesis tev kādu saujiņu prieka.
/K. Apšukrūma/