No vasaras mācies mūžu dzīvot – Mācies krāsas un siltumu krāt, Katram dzīvotam mirklim

Mans prieks, lai manī nepaliek, Lai neieslēdzas klusi. Lai viena daļa Tevī tiek, Kas ļoti
02.07.2011
Un tā mēs divi meklētāji, Kā ēnas klīstam tuksnesī, Viens otra meklējot un bēgot.
02.07.2011

No vasaras mācies mūžu dzīvot –
Mācies krāsas un siltumu krāt,
Katram dzīvotam mirklim,
Pieliekot mīļumu klāt.
/Ā.Elksne/