No vasaras mācies mūžu dzīvot – Mācies krāsas un siltumu krāt, Katram dzīvotam mirklim

Pagātne ir koks, ko nevar aizsniegt, tagadne ir ābele tev līdzās, nākotne ir asns, kas
02.07.2011
Glabā savā sirdī vienu mierīgu, apslēptu vietu, kur dzīvot sapņiem. (L.Driskoula)
02.07.2011

No vasaras mācies mūžu dzīvot –
Mācies krāsas un siltumu krāt,
Katram dzīvotam mirklim,
Pieliekot mīļumu klāt.
/Ā.Elksne/