No vasaras mācies mūžu dzīvot – Mācies krāsas un siltumu krāt, Katram dzīvotam mirklim

Drusciņ naudas, Drusciņ baudas, Visas iesnas nost un šķaudas, Spēku, veselību smelties
02.07.2011
Glabā savā sirdī vienu mierīgu, apslēptu vietu, kur dzīvot sapņiem. (L.Driskoula)
02.07.2011

No vasaras mācies mūžu dzīvot –
Mācies krāsas un siltumu krāt,
Katram dzīvotam mirklim,
Pieliekot mīļumu klāt.
/Ā.Elksne/