Labrīt, mans austošais rīts! Cik labi, ka dienas audumā Nekas vēl nav sapostīts! Labrīt

Radi savu pasauli! Šī pasaule cilvēkam ir par lielu. Tai nav jābūt lielai, bet tai jābūt
02.07.2011
Lai smaidīgi cilvēki silda ik uz soļa kā saulīte laukā, lai zeltainajās rudens krāsās
02.07.2011

Labrīt, mans austošais rīts!
Cik labi, ka dienas audumā
Nekas vēl nav sapostīts!
Labrīt, mans austošais rīts!
Palīdzi man daudz redzēt,
Izjust un padarīt!
Labrīt, mans austošais rīts!
Mundri līdz vakara zvaigznei
Nāc mani pavadīt! (A.Ķirškalne)