Nemeklē sapni: Baltu pilnību, pārcilvēku, No maldiem un kļūdām brīvotu. Balts nesilda